Algemene Verkoopsvoorwaarden  Online verkopen

HF Electronics bvba - Sint-Michielskaai 6 bus 7 te 2000 Antwerpen - BTW BE0423.916.922

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van H.F. Electronics bvba, netto, contant, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Een bestelling via de webshop dient steeds bij het doorsturen van het winkelmandje te worden voldaan (Overschrijving, Bancontact, iDeal), ook bij afhaling in de fysieke winkel. Zonder betaling zal uw bestelling niet worden gevalideerd.

Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren op jaarbasis vanaf de vervaldag en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van H.F. Electronics bvba en kunnen deze, in geval van niet tijdig betalen, door H.F. Electronics bvba worden terug gevorderd. Alle extra kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.

Bij online aankoop heeft de klant 14 dagen het recht om goederen terug te sturen. De goederen dienen ongebruikt en in originele verpakking te zijn om van volledige terugbetaling te kunnen genieten. De kosten voor de retourzending zijn steeds ten laste van de klant.

Materiaal, speciaal besteld op verzoek van de klant (o.a. maar niet beperkt tot transceivers en antennes voor de Radio Amateurs, sommige scanners, kaartplotters, kabels op lengte geknipt...), of systemen op maat, komen nooit in aanmerking voor retourzending.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald (sommige producten hebben een leveringstermijn tot 8 weken, nl. amplifiers, dit staat vermeld bij de beschrijving van de productgroep), worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de online bestelling en betaling. Bij onvoorziene vertraging wordt de klant verwittigd via e-mail en heeft de klant het recht de aankoop kostenloos te ontbinden.

Voor online aankopen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen deze goederen te vervoeren en deze keuze niet door HF Electronics bvba was geboden.

HF Electronics bvba is nooit verantwoordelijk voor het gebruik van zenders/ontvangers door de koper/klant. Voor de correctheid van de opgegeven vergunning(en) bij aankoop van materiaal hieraan onderworpen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de koper/klant.

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

De volledige versie van onze verkoopsvoorwaarden vindt u hier (PDF document). De extra vermeldingen voor online aankopen die u nu leest, primeren op eventuele andere vermeldingen in de algemene verkoopsvoorwaarden !

Afbeeldingen op de webshop zijn louter informatief en niet bindend