Informatie voor gebruikers van communicatiemiddelen in België.
Voor de zendapparatuur voor de scheepvaart, luchtvaart, radio-amateurs en de jacht is er een wettelijke verplichting om over een zendvergunning te beschikken. Wanneer dit van toepassing is, verzoeken wij de klant om ons voor het plaatsen van een bestelling een copie van de vergunning te bezorgen via e-mail.

Spelregels
Met de juiste apparatuur voorkomt u dat u storing veroorzaakt en dat u na een controle van de bevoegde instantie (BIPT) wordt geconfronteerd met eventuele boetes. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor bepaalde apparatuur is geen vergunning nodig, maar zijn er wel spelregels waaraan u zich moet houden.

Gebruik met vergunning
Een vergunning kan worden verleend voor mobilofoon en/of portofoongebruik in de VHF- en UHF-banden, maritieme en luchtvaart gebruikers en gelicentieerde zendamateurs. De vergunning kunt u aanvragen bij het BIPT in Brussel (voor de jagers ook bij Sint Hubertus). Een vergunning geldt alleen voor gebruik in België, voor het buitenland moeten afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +32 3 8274818 of email info@hfelectronics.be. Voor vergunningsaanvragen kan u telefonisch contact opnemen met het BIPT +32 2 226 88 15 . U kunt ook de website van het BIPT raadplegen voor Professioneel gebruik en Hobby-Privegebruik  Voor Hobby-Privégebruik kan u rechts op de pagina doorklikken naar Radioamateurs, Maritiem, Jacht, Drones, etc.